เพลงมาร์ช ส.ช.

โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูล เราเทิดทูนความรักฉันน้องพี่
องค์พระธาตุทรงแผ่รัศมี เหมือนประกาศความดีให้เขาลือ
ฟ้าคือเกรียงไกรไม่สิ้นสุด เปรียบประดุจการศึกษาอันลือชื่อ
เกียรติยศปรากฏนามระบือ ส.ช. ชื่อน่าเกรงขามนามของเรา
สีน้ำเงินคือความสามัคคี ว่าน้องพี่รักใคร่ในพงศ์เผ่า
เข้มแข็งและอดทนให้คนเขา ล้วนพากันลือเล่าขจรไกล
รู้ดีมีวินัยใฝ่คุณธรรม เป็นผู้นำแห่งชุมชนคนทั่วไป
ลูก ส.ช. ทุกคนภาคภูมิใจ เทิดสถาบันเราไว้นิรันดร