โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา เชิญผู้ปกครองนักเรียนประชุมประจำปีการศึกษาที่ 2/2560 ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น เป็นต้นไป

-