รางวัลดีเด่นระดับทองอันดับ 1 สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 นายสุทิน คงสนุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา คุณครูสิทธิชัย บัตรพิมพ์และคุณครูสุธาทิพย์ ต๊ะคำวรรณ พร้อมด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติด ณ โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร(วัดบุญวาทย์วิหาร)และรับเกียรติบัตรรางวัลเสมา ป.ป.ส. ผลงานดีเด่นระดับทอง อันดับ 1 ในโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559 ประเภทสถานศึกษาและประเภทบุคคลโดยมีนายทรงพล สวัสิดิ์ธรรม  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธี