ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา โดยนายสุทิน คงสนุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียน นำนักเรียนร่วมกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ลำปาง ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2561 โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธี