พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

นายสุทิน คงสนุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เข้าร่วมพิธีแสดงตนเป็น พุทธมามกะ ณ วัดพระธาตุุเสด็จ โดนยกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นการประกาศตนของผู้แสดงว่าเป็นผู้รับนับถือพระพุทธเจ้าเป็นของตน และทำความสะอาดบริเวณวัดพระธาตุเสด็จ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561