วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา

คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ร่วมกันทำบุญทอดผ้าป่าการศึกษา  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561