รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน เคมี

ด้วยโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวประเภทครูผู้สอน   จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังหนังสือแนบไฟล์แนบ