อบรมไฟฟ้า1 อบรมเชิงปฏิบัติการไฟฟ้า นักเรียนชั้น ม.ปลาย ดูรายละเอียด
 
รับสมัครครูเคมี
  เอกสารประกอบการอบรม หลักสูตร e-commerce ปี 2554
 

หลักสูตรที่ร่วมกันพิจารณาตามGroup

เอกสารการเขียนเสนอหลักสูตรSocial

โหลด File จากกาวิละ

โรงเรียนเสด็จฯ เปิดอาคารบูรณาการ ICT จัดงานสถาปนาครบ 25 ปีและทอดผ้าป่าการศึกษา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มิ.ย ที่ผ่านมา โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา โดยผู้อำนวยการเกตุ เปี้ยอุตร พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองและครู รวมทั้งชมรมศิษย์เก่าได้ร่วมกันจัดงานใหญ่ 3 งานในวันดังกล่าวขึ้น ได้แก่พิธีเปิดป้ายอาคารบูรณาการ ICT พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 25 ปีและการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาสมทบทุนในการปรับภูมิทัศน์โรงเรียนและจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ในการศึกษา

สำหรับอาคารบูรณาการ ICT นี้เป็นงบประมาณ SP 2 ในวงเงิน 2 , 537 , 600 บาท เพื่อจัดสร้างห้องเรียนขนาด 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง และใช้ในการดำเนินงานด้าน ICT คือเป็นศูนย์วิทยบริการ 1 ห้อง ศูนย์ซ่อมคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง ห้องเรียนอิเลคโทรนิคส์ 1 ห้อง และห้องควบคุมระบบกับศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชนอีก 1 ห้อง ทั้งนี้เป็นการให้บริการแก่นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน ตลอดจนให้บริการแก่โรงเรียนเครือข่าย ICT และโรงเรียนที่ร่วมโครงการโรงเรียนในฝันทั่วประเทศ ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากการที่ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยาเป็นศูนย์ ICT ของศูนย์บริหารโครงการโรงเรียนในฝันของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ โดยพิธีเปิดป้ายอาคารดังกล่าวนั้นได้รับเกียรติจากนายณัฏฐพล แสงศรีจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 เป็นประธานกดปุ่มเปิดผ้าแพรคลุมป้ายและมีพระครูโสภิตพัฒนานุยุต เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเสด็จเป็นประธานสงฆ์ในการเจิมป้ายอาคาร นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากนายประสิทธิ์ เตชะปลูก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเป็นประธานในการถวายองค์ผ้าป่าการศึกษา ในวันดังกล่าวด้วย

 

 
 
 
       
 
 
 
   
   
วันที่ 15 เมษายน 2554 ศิษย์เก่าโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ร่วมสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัว คณะครู-อาจารย์
ณ หอประชุมโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ภาพ

เมื่อวันที่ 29-30 มีนาคม 2554 ผู้อำนวยการเกตุ เปี้ยอุตร โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา เป็นประธานจัดการสัมมนาครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2553 ณ โรงแรมเชียงใหม่รัตนโกสินทร์ จังหวัดเชียงใหม่

 

ต้อนรับรองผู้อำนวยการ

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2554 ผู้อำนวยการโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา นายเกตุ เปี้ยอุตร พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรต่าง ร่วมให้การต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน คือว่าที่ร้อยตรี เฉลิมศักดิ์ นนทบาลย์ ย้ายมาจากโรงเรียนวังเหนือวิทยา

 

หลักสูตรที่ร่วมกันพิจารณาตามGroup

เอกสารการเขียนเสนอหลักสูตรSocial

โหลด File จากกาวิละ

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องคอม
การแข่งขันหุ่นยนต์ราชมงคล ครั้งที่ 9 หุ่นยนต์วิ่งตามเส้น Robot - Racing รุ่น AP101 วันที่ 8 มกราคม พ.ศ 2554 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
รางวัลที 1ที่ 2
รายละเอียด
นักเรียนชุมนุมวิทยาศาสตร์น่ารู้ รณรงค์วิธีการลดโลกร้อน ระหว่างวันที่ 1 -10
พฤศจิกายน 2553 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 ออกประชาสัมพันธ์ร่วมมือลดโลกร้อน
ตลาดใหญ่ใกล้โรงเรียน (คลาดห้วยยาง ถนนลำปาง-งาว )
รายละเอียด
นักเรียนชุมนุมวิทยาศาสตร์น่ารู้ รณรงค์วิธีการลดโลกร้อน ระหว่างวันที่ 1 -10
พฤศจิกายน 2553 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 ร่วมขบวนกีฬาสีรณรงค์ลดโลกร้อนได้รับ
รางวัลที 1 ขบวนพาเรดสีแดง
รายละเอียด
นักเรียนชุมนุมวิทยาศาสตร์น่ารู้ รณรงค์วิธีการลดโลกร้อน ระหว่างวันที่ 1 -10
พฤศจิกายน 2553 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 ประชาสัมพันธ์107.5วิทยุชุมชนม.ราชมงคลล้านนา ลำปาง
รายละเอียด
นักเรียนชุมนุมวิทยาศาสตร์น่ารู้ รณรงค์วิธีการลดโลกร้อน ระหว่างวันที่ 1 -10
พฤศจิกายน 2553 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ประชาสัมพันธ์วิธีการลดโลกร้อนในโรงเรียน
ประชาสัมพันธ์ตามห้องเรียน โรงอาหาร รอบบ บริเวณ
  กีฬาสีประจำปีการศึกษา 2553 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2553

ภาพประกอบ ชุดที่ 1ชุดที่2

โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา จังหวัดลำปางร่วมจัดกิจกรรมการแข่งขันการประกวดสื่อ ICT โรงเรียนในฝัน กับกลุ่ม 46ICT ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2553 โดยการนำของผู้อำนวยการเกตุ เปี้ยอุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนและนางสาวชวนทิพย์ บุญศิริ หัวหน้างานสำนักงานวิชาการ

ทีมงานคณะจัดนิทรรศการสื่อ Best Practice ของโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ไปร่วมจัดนิทรรศการ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2553 คลิกดูภาพ
วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2553
ผู้อำนวยการโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม นำคณะครูเข้าศึกษาดูงานด้าน ICT ของโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
โดยมี โดยมีนางจงดี พลังคะพันธ์พงษ์และนายวิรัตน์ คำขอด บรรยายสรุปและให้การต้อนรับ

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2553
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเสด็จฯ จัดสัมมนายกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียน
           สัปดาห์ที่ผ่านมา นายเกตุ เปี้ยอุตร ผอ.โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา เป็นประธานในการจัดประชุมสัมมนาคณะครู เรื่องแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแก่นักเรียน ปีการศึกษา 2553 ณ โรงแรมศิรินาถการ์เดน จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นการวางแนวปฏิบัติแก่คณะครู ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและซ่อมเสริมนักเรียน ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ โดยลดการให้ผลการเรียนระดับ 0 แก่นักเรียนในทุกรายวิชา ทั้งนี้ อ.บรรจง วรรณสุริยะ ครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เป็นวิทยากร กิจกรรมสัมมนาในครั้งนี้ ( ดวงใจ ผัดวัง ภาพ / เปรมใจ เรือนหล้า ข่าว )

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2553
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
หัวข้อข่าว : ส.ช ต้อนรับแม่ทะประชาและแม่ทะพัฒน์เข้าดูงาน
           เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2553 นายเกตุ เปี้ยอุตร ผอ.โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา เป็นประธานในการต้อนรับนายอรรณพ อุนจะนำ ผอ.โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี นายสมเดช กันทาวงค์ ผอ.โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา และคณะครู จำนวน 51 คน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการดำเนินงานโรงเรียนในฝัน และการดำเนินงานระบบบริหารจัดการโดยใช้ ICT ทั้งนี้โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีและโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา เป็นโรงเรียนที่เข้าโครงการโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 3 ของจังหวัดลำปางที่กำลังอยู่ในระหว่างการเตรียมการเพื่อรอรับการประเมินจากกระทรวงศึกษาธิการ ( เปรมใจ เรือนหล้า ภาพ/ข่าว )

หัวข้อข่าว : ผ.อ.เกตุร่วมยินดีรองฯสมบุญญาไปเขลางค์
           นายเกตุ เปี้ยอุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ต. บ้านเสด็จ อ. เมือง จ. ลำปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปางเขต 1พร้อมด้วยนายอนันต์ เงาเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามขาและนายเสกสรร พิทักษ์ทาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวแดง และคณะครูโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ร่วมกันแสดงความยินดีในโอกาสที่
นายสมบุญญา ไชยทนุ ย้ายไปรับตำแหน่งใหม่  ภาพข่าว

หัวข้อข่าว : โรงเรียนเสด็จฯและเครือข่ายชาวเขื่อนร่วมพิธีสวนสนามวันลูกเสือ
           เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ที่ผ่านมาตรงกับวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือไทยที่ถือกำเนิดมาจากการสถาปนาของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่
ู่หัวรัชกาลที่ 6 ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2454 ดังนั้นในวันดังกล่าวกองลูกเสือโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา โดยผู้อำนวยการเกตุ เปี้ยอุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ต. บ้านเสด็จ อ. เมือง จ. ลำปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปางเขต 1 พร้อมด้วยกองลูกเสือในเครือข่ายชาวเขื่อน ( เปรมใจ เรือนหล้า ภาพ/ข่าว )
เมื่อวันศุกร์ ที่ 25 มิถุนายน 2553 ที่ผ่านมา นายเกตุ เปี้ยอุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ต. บ้านเสด็จ อ. เมือง จ. ลำปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปางเขต 1 เป็นประธานในงาน โลกกว้างทางอาชีพ ปราศจากสิ่งเสพติดเพื่อชีวิตที่ยืนยาว ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานจัดหางาน จ.ลำปาง ร่วมกับงานแนะแนว และงานอนามัยของโรงเรียน ในการจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพที่น่าสนใจและนิทรรศการแสดงพิษภัยของสิ่งเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกวันที่ 26 มิถุนายน และทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยยังจัดให้มีการบวงสรวงสดุดีกวีสุนทรภู่ กวีเอกของไทยและของโลกในวันเดียวกันด้วย ทั้งนี้ในปีการศึกษานี้ทางโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา มีนโยบายในการบูรณาการกิจกรรมต่าง ๆไว้ในคราวเดียวกันเพื่อลดการเสียเวลาในการจัดกิจกรรม
ภาพข่าว
วันที่ 10 มิถุนายน 2553 โรงเรียนจัดกิจกรรมทำบุญวันสถาปนาโรงเรียน โดยให้นักเรียนได้ทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งภายในโรงเรียนมีพระจำนวน 15 รูปเจริญพระพุทธมนต์และรับบิณฑบาตร พรอมกันนี้โรงเรียนยังได้จัดพิธีไหว้ครูปรปะจำปีการศึกษา 2553 โดยการนำของผู้อำนวยการโรงเรียน นายเกตุ เปี้ยอุตร
วันที่ 4 -5 มิถุนายน 2553  ศูนย์บริหารโครงการโรงเรียนในฝัน โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโรงเรียนในฝันจังหวัดลำปาง โรงเรียนเสด็วนชยางค์กูลวิทยา ได้จัดอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร การบูรณาการ ICT กับทุกลุ่มสาระในการนำเสนอข้อมูลโดยใช้โปรแกรมUlead  ในการตัดต่อ VDO ให้กับครูโรงเรียนในฝันภายในจังหวัดลำปาง ณ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา มีผู้เข้ารับการอบรม 40 คน
วันที่ 2 -3 มิถุนายน 2553  ศูนย์บริหารโครงการโรงเรียนในฝัน โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโรงเรียนในฝันจังหวัดลำปาง โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ได้จัดอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร การบริหารจัดการเว็บไซต์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Xoops ให้กับครูโรงเรียนในฝันภายในจังหวัดลำปาง ณ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา มีผู้เข้ารับการอบรม 40 คน